วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจบุคคล(SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 027-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมหมายเลขครุภัณฑ์ 027-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอารีย์ หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อชุดตรวจโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 , 87-5636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก นม.ถ. ๗๐-๐๐๙ - โรงงาน สโตนแกลเลอรี่ ซอย แยก ๒ ขวามือ (ซอยบ้านนายเก๋ง) หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง