วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาต่ออายุประกันภัยพร้อม พ.ร.บ. รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขง 6117 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อเอี๊ยมกันเปื้อนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิดภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี (นมช่วงเปิดเทอมภารเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 5370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง