วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 6117 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงไร้สาย บ้านอุทุมพรพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้ในกิจกรรมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม วันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุที่จำเป็นในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงไร้สาย บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย บ้านท่ามะปรางค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ พร้อมปรับปรุงทางข้ามฝาย หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)