วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ.8520 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนและบัตร สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองเพล หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี ส่วนที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบลาดยาง พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างวัดหมูสี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)