วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ชุดถังออกซิเจน แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างตีเส้นจราจรสายทางวงเวียนบ้านไร่-สี่แยกบุ่งเตย นม.ถ.70-010 (ช่วงท่าช้างเหนือ-บุ่งเตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงเส้นจราจรสายทางวงเวียนบ้านไร่-สี่แยกบุ่งเตย (นม.ถ.70-004) (ช่วงบ้านท่าช้างเหนือ-สี่แยกบุ่งเตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง