วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3742 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์บันไดสไลด์ 2 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เอกสารสี่ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านผู้ช่วยสมพร หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางโทน หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง