วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ8520 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสวยเพชร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครัวอรุณรุ่ง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2566
ครุภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยข้างสระน้ำ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 11/3 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครัวอรุณรุ่ง หมู่ที่ 7
21  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิล,นางจินตนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-65-0097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง