วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน ๒๔๒๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)