วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที รสจืดชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนอนุบาล1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยคอกม้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนเทรนเนอร์บรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแทงค์น้ำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายช่วงอบอุ่น หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิยม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านบุ่งเตย-บ้านสระน้ำใส หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี เดือนมกราคม 64 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง