วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบลาดยาง พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างวัดหมูสี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผ่นรองเม้าส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างตีเส้นจราจรสายทางวงเวียนบ้านไร่-สี่แยกบุ่งเตย นม.ถ.70-010 (ช่วงท่าช้างเหนือ-บุ่งเตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-6018 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ชุดถังออกซิเจน แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างตีเส้นจราจรสายทางวงเวียนบ้านไร่-สี่แยกบุ่งเตย นม.ถ.70-010 (ช่วงท่าช้างเหนือ-บุ่งเตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง