วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสีและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างDJ ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO) และภาพนิ่ง โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างการแสดงพลุ ไพโรเทคนิค ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างศิลปินตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) (มนต์แคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างศิลปินนักแสดง ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
เช่าสถานที่ในการจัดงานโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเครื่องเสียง แสงสี และเครื่องดนตรี ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างไฟประดับ ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเครื่องเสียง แสงสี และเครื่องดนตรี โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง