วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉ 994 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมระบบ ระบายน้ำ สายทางบ้านไร่-วงเวียนบ้านไร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้าง่เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อยาคุมกำเนิด ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงท่าน้ำลอยกระทง โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และจ้างการแสดง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง