วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดไมโครโฟนระบบประชุม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสระว่ายน้ำ แบบน็อคดาวน์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)