วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่มยูเอชที รสจืดชนิดกล่องขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมปิดเทอม ปีการศึกษา 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (นมปิดเทอม ปีการศึกษา 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมปิดเทอม ปีการศึกษา 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (นมปิดเทอม ปีการศึกษา 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนตื หมายเลขทะเบียน กน-2429 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง