วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อ่เอี๊ยมกันเปื้อน สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไกร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบลาดยาง ซอย 3/3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้า่นงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ-8520 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง