วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสือ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-00100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลังวัดท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3
23  ก.พ. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9
23  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 6117 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)