วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มหมอปอ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
12  มิ.ย. 2563
ซื้อที่นอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ-7028 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงการหมูสี สีเขียว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่อง ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง