วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 027-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมหมายเลขครุภัณฑ์ 027-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 , 87-5636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก นม.ถ. ๗๐-๐๐๙ - โรงงาน สโตนแกลเลอรี่ ซอย แยก ๒ ขวามือ (ซอยบ้านนายเก๋ง) หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโก๋ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ 5345 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเครื่องวัดระยะเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง