วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสีและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อผ้าระบายพร้อมผูก เพื่อประดับรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อผ้าระบายพร้อมผูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon G-1000 ครุภัณฑ์ 478-63-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2429 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง-บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก