วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหน้าหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0073 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรแบบหินคลุก ซอย 5/7 หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
9  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 90-0763 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 58-6018 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผอ 6663 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมวัสดุอื่นๆ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง