วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้านึก (บ้านดาบกร) หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (นมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/3 ต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงปื้ด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านช่างไม้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษราคัม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถพ่วงรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง