วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อไมโครโฟนมีก้านแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2429 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (นมช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง