วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างจัดทำประกันภัยรถเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน 87-5635,87-5636 และรถบรรทุกขยะ 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อยางชะลอความเร็วติดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง