วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลข87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จอบและเสียม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดตัดหญ้าและมีด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-00100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างถ่ายภาพนิ่งพร้อมจอledตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
เช่าเต็นท์และรถสุขาเคลื่อนที่ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง