วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3742 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางโทน หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสีประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถพ่วงเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-5781 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยคอกม้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์บันไดสไลด์ 2 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เอกสารสี่ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที รสจืดชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนอนุบาล1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง