วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมระบบ ระบายน้ำ สายทางบ้านไร่-วงเวียนบ้านไร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้าง่เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อยาคุมกำเนิด ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และจ้างการแสดง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงท่าน้ำลอยกระทง โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง