โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ผู้มีจิตศรัทธา​ บริจาคช่วยเหลือ ผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน Social_Distancing


ประชาชน​และเอกชนที่ประสงค์จะบริจาคให้ความช่วยเหลือ​ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​2019​ ​(COVID​-19) เพื่อให้การส่งมอบของบริจาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ ให้ประสานจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ในพื้นที่ทราบ​ เพื่อช่วยในการจัดการ ทั้งนี้​ ให้ปฏิบัติ​ตามหลัก​ Social​ Distancing​ เว้นระยะห่างทางสังคม​ อย่างเคร่งครัด​ #ผู้มีจิตศรัทธา​ #บริจาคช่วยเหลือ #ผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน #Social_Distancing