โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เทศบาลตำบลหมูสีได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหมูสีได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลหมูสีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ในนามของเทศบาลตำบลหมูสี ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนในการกิจกรรมในครั้งนี้