วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีต ซอยป้าทุเรียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายทองมา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถถส่วนกลาง-บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีต ซอยบ้านผู้ช่วยจ้อย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างโรงงานสงวนวงศ์หินอ่อน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ ซอยหมูสียาร์ด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง