วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
12  มิ.ย. 2563
ซื้อที่นอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ-7028 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกาศรายชื่อ ภดส.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่อง ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงการหมูสี สีเขียว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั้มน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยงานบริการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง