วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-T810W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้่านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างต่อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พร้อม พรบ.รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-5635 และ ทะเบียน 87-5636 และ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่มยูเอชที รสจืดชนิดกล่องขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมปิดเทอม ปีการศึกษา 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (นมปิดเทอม ปีการศึกษา 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมปิดเทอม ปีการศึกษา 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (นมปิดเทอม ปีการศึกษา 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง