วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้ หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว(รถอุปกรณ์ตัดถ่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถ รับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อ่เอี๊ยมกันเปื้อน สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)