วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุุสำนักงาน(ฉากกั้นห้องPCVพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างแสดงพลุไพโรเทคนิค ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายทางบ้านท่าช้างใต้-บ้านวังโต่งโต้น
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลข87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จอบและเสียม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดตัดหญ้าและมีด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง