วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากลาดยางเดิมไปทอสคาน่า บ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างโรงงานสงวนวงศ์หินอ่อน หมู่ที่ 12
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านคุณพจน์ หมู่ที่ 9
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างประชาสัมพันธ์โฆษณา เพจเฟสบุ๊ค เช็คอินเขาใหญ่ ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนายสุวรรณ (ข้างวัดท่ามะปรางค์) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง