วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-00100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างถ่ายภาพนิ่งพร้อมจอledตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
เช่าเต็นท์และรถสุขาเคลื่อนที่ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปั่นไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 465-59-0002 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายทางบ้านเกาะแก้ว-สว่างอารมณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายทางบ้านท่าช้างใต้-บ้านวังโต่งโต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน.2429 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง