วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียง แสงสีและเครื่องดนตรีตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ. 8520 นม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน.2429 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
เช่าสถานที่พร้อมห้องสุขาตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างศิลปินนักแสดงตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างศิลปินนักแสดงตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร้ัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างศิลปินนักแสดงตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งเตย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(อุปกรณ์สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง