วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2566
จ้างศิลปินนักแสดงตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdoown) 2024 (วงหมอลำหนูภารวิเศษศิลป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างศิลปินนักแสดงตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างวัดหมูสี หมู่ที่ 4
13  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยครัวกำปั่น หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนิ่มนวล หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองปูน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างแสดงพลุไพโรเทคนิค ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง