วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านวังโต่งโต้น หมู่ที่ 11
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุุสำนักงาน(ฉากกั้นห้องPCVพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างแสดงพลุไพโรเทคนิค ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายทางบ้านท่าช้างใต้-บ้านวังโต่งโต้น
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลข87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จอบและเสียม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง