วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อหญ้าเทียมพร้อมปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน
13  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทสระว่ายน้ำแบบน๊อคดาวน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลังวัดท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3
11  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงเส้นจราจรสายทางวงเวียนบ้านไร่-สี่แยกบุ่งเตย (นม.ถ.70-004) (ช่วงบ้านท่าช้างเหนือ-สี่แยกบุ่งเตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง