วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 11/3 หมู่ที่ 11
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อหญ้าเทียมพร้อมปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน
13  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทสระว่ายน้ำแบบน๊อคดาวน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลังวัดท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3