วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายางแบบธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15 โดยวิธีคัดเลือก
12  มิ.ย. 2566
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำนันทอง หมู่ที่ ๗ บ้านไร่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-0098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้)
31  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง