วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมติดตั้ง หมายเลขทะเบียน กน - 2426 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมดูด-ระบบอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (พนักงานประจำรถขยะ) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อหมึก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2566 (วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง