วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลังวัดท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3
11  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงเส้นจราจรสายทางวงเวียนบ้านไร่-สี่แยกบุ่งเตย (นม.ถ.70-004) (ช่วงบ้านท่าช้างเหนือ-สี่แยกบุ่งเตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-9478 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 90 - 0763 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง
6  ก.ค. 2566
จัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์