วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2566
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 493 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2566
จ้างจ้างทำตรายางหมีกในตัว ชื่อพร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง