วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2566
จ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน - 2426 นคราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เคสแป้นพิมพ์ Apple iPad Gen 9 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุ โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต ซอยท่าช้างหินอ่อน หมู่ี่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เตาอบไมโครเวฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง