วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต ซอยท่าช้างหินอ่อน หมู่ี่ 12
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสวนบุรีรักษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านไร่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 994 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2429 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งรั้วลวดสลิง บริเวณน้ำผุดธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 5 (เดิม) หมู่ที่ 10 บ้านเหวปลากั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง