วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยบ้านลุงเชื่อม หมู่ที่ 16
5  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลังโรงแรมคีรีธารทิพย์ - ยูเขาใหญ่ หมู่ที่ 1
5  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณซอย 3 บ้านยายชิด หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณซอยบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 19
3  เม.ย. 2567
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
3  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)