วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0057 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0077 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสือ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-00100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง