วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลังวัดท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3
23  ก.พ. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9
23  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 6117 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านสมใจ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายทิน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง