วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ 87-5335 , 87-5636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คทฉ 293 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Power Supply) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ Android โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพาขนาด 58 mm ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสีและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างDJ ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO) และภาพนิ่ง โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง