วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 5 (เดิม) หมู่ที่ 10 บ้านเหวปลากั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่จวบ หมู่ที่ 7 เชื่อมถนนสายบ้านไร่-บ้านคลองเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ซอยวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ขง 6117 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านตาเงาะ หมู่ที่ ๘ ุุ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านตาเงาะ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง