วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2565
จ้างป้ายอักษร ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
เช่าเต็นท์เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อโปรแกรมจัดเก็บค่าขยะ ON Mobile พร้อมเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อโปรแกรมระบบ Prapa On Mobile พร้อมเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน- ๒๔๒๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรงยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง