วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คทฉ 293 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Power Supply) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ Android โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพาขนาด 58 mm ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสีและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างDJ ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO) และภาพนิ่ง โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างการแสดงพลุ ไพโรเทคนิค ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างศิลปินตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) (มนต์แคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างศิลปินนักแสดง ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง